Különleges pápai ajándék és Szent Orbán Zarándoklat

A TOKAJI BOVIDÉK ÉS A PÁPASÁG TÖBB ÉVSZÁZADOS KAPCSOLATÁT ELEVENÍTETTE FEL A BÉRES CSALÁD

00324_25042024

2024. április 25. és május 25. Két dátum a közelmúltból, két fontos nap, két különleges esemény, mely a pápaság és Tokaj-Hegyalja kapcsolatára irányította a figyelmünket és amely a Béres család számára is különös jelentőséggel bír. Április 25-én Rómában Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadott másfél ezer magyar zarándokot, köztük a Béres családot, ahol Őszentségét nemes tokaji borokkal ajándékozhatták meg. Épp egy hónappal később, május 25-én pedig a szőlő és a bor védőszentjének ünnepén, Szent Orbán Zarándoklatot tartottak Tokaj-Hegyalján, melynek szervezésében aktív szerepet vállaltak.

 

Pápai ajándék a Tokaji borvidékről

Április 23-25-e között a Magyar Katolikus Egyház Ferenc pápa 2023. évi magyarországi apostoli látogatásának első évfordulója alkalmából nemzeti zarándoklatot hirdetett meg Rómába. A nagyszabású program kiemelkedő eseménye volt, amikor Ferenc pápa személyes találkozón, magánaudiencián fogadta a mintegy ezerötszáz főnyi magyar zarándokot, köztük a Béres család öt tagját: Béres Józsefet, Klárát, gyermekeiket Mersét, Melindát és Regéczy Dávidot.

00101_25042024

„Abban a rendkívüli megtiszteltetésben részesültünk, hogy lehetőségünk volt néhány perces személyes beszélgetésre is Őszentségével. Elmondhatatlan érzés! Ajándékként, egy erre az alkalomra készített díszdobozban, nemes Béres Tokaji borokat adtunk át a Szentatyának. Nem véletlenül, hiszen a tokaji bornak és a pápaságnak évszázadokra visszanyúló története van.” – számol be Béres Klára a különleges találkozásról.

Egy régi anekdota szerint, amikor XIV. Benedek pápa tokaji bort kapott ajándékba Mária Teréziától, ekképp kiáltott fel a nemes gesztus és a nemes ital magasztalására: „Áldott legyen a föld, amely téged termett, áldott legyen az asszony, aki téged küldött, és áldott legyek én (Benedek), aki téged iszlak!” (Benedicta sit terra, quae te germinavit / Benedicta mulier, qui te misit / Benedictus ego, qui te bibi.)

2005-ben XVI. Benedek került a pápai trónra, és emlékezvén erre a történetre, a Béres család elhatározta, hogy felelevenítik Szent Péter utóda és a tokaji borok közötti kapcsolatot. Kérésükre Erdő Péter bíboros úr 2008-ban, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak ad limina látogatása alkalmából Béres aszúborokat ajándékozott XVI. Benedek pápának.

Nagy megtiszteltetés, hogy az idei, áprilisi Magyar Nemzeti Zarándoklat résztvevőiként, ezúttal személyesen járulhattak Őszentsége, Ferenc pápa elé, és adhatták át számára, a Szentszék és a Tokaji Borvidék közt fennálló több évszázados kapcsolatot megerősítésére a legjobb évjáratból való 5 és 6 puttonyos Béres Tokaji Aszúkat és Esszenciát.

 

Szent Orbán ereklye

Pápai ajándék a Tokaji borvidéknek

A pápai hivatal és a tokaji borok kapcsolatának létezik egy kevésbé ismert szakrális aspektusa. 1771 óta a Tokaj-hegyaljai Monok településen található a szőlőskertek, a bor, a borkészítők és a kádárok védőszentjeként tisztelt Szent Orbán csontereklyéje. Andrássy István gróf, Monok főura 1771-ben XIV. Kelemen pápánál járt, ahol szóba került, hogy e neves magyar borvidéken nem minden évben terem aszú készítésére alkalmas szőlő, mert a tavaszi fagyok gyakran nagy károkat okoznak. Hogy többé ilyen ne történhessen, XIV. Kelemen pápa a grófnak ajándékozta Szent Orbán ereklyéjét, aki a monoki kastélyában kápolnát építtetett a számára. A kastélyt később államosították, az ereklye a monoki templom kriptájába került, s hosszú évekig az ismeretlenség homálya fedte. 2012-ben „fedezték fel”, és tiszteletére 2013 óta minden év májusában, a szent pápa ünnepéhez (május 25.) kötődően a Tokaji borvidék településeinek bevonásával Szent Orbán Zarándoklatot tartanak. Ezek alkalmával nem a hívek zarándokolnak a monoki templomba, hanem az ereklye „látogatja meg” a borvidék templomait, hívő közösségeit. 

A Béres Szőlőbirtok Béres Klára és Melinda aktív közreműködésével a kezdetektől részt vesz a zarándoklatok szervezésében és lebonyolításában. 2023 márciusában Béres Klára elnökletével megalakult a Szent Orbán 1771 Egyesület, amely kifejezetten Szent Orbán tiszteletének és kultuszának ápolását célozza, és amely vállalta a zarándoklatok szervezését is.

2024-ben május 25-26-án került sor a Szent Orbán Zarándoklatra. A zarándoklat ünnepi szentmisével kezdődött, ahol Ternyák Csaba egri érsek átadta a monoki Sarlós Boldogasszony templomnak a két évvel ezelőtt Egerbe szállított és ott restauráltatott Szent Orbán ereklyét. A díszes barokk ládában nyugvó ereklye a templom főoltára mellett került elhelyezésre. Az ünnep alkalmával Ternyák Csaba érsek atya a mindenkori monoki plébánosnak a „Szent Orbán ereklye őre” címet adományozta. Az érseki mise után a Szent Orbán 1771 Egyesület tagjainak kíséretében az ereklye egy - külön ereklyetartóban elhelyezett - darabjával bejárta a Tokaji borvidéket, Tarcal, Tokaj, Sárospatak és Olaszliszka után, 26-án délután tért vissza Monokra. A zarándoklat során az egyházatyák és a hívek szentmiséken kérték Szent Orbán közbenjárását földjeikre, munkájukra, családjukra, a szőlőtermésre és a tokaji borokra.

IMG_4576